Strengere krav til firma og personell som skal arbeide med brannalarmanlegg i Norge.

Vi er sertifisert i henhold til nye krav ift. brannalarmanlegg, som trådte i kraft 1. januar 2016

 Det stilles stadig strengere krav til firma og personell som skal arbeide med brannalarmanlegg i Norge.

Forsikringsselskapene har etablert en sertifiseringsordning for foretak som skal prosjektere installere, idriftsette, kontrollere, dokumentere og vedlikeholde automatiske brannalarmanlegg.

Oversikt over godkjente foretak finnes her

Reglene setter minimumskrav til foretak som skal ivareta ovennevnte funksjoner i byggesak eller være ansvarlig for funksjonalitet og kontroll av automatiske brannalarmanlegg.

Personell skal etter nye regler ha godkjenning i henhold til FG-750 og bedriften skal ha godkjenning i henhold til FG-760.

Vi vil fortsette vår satsning innenfor prosjektering, installasjon og vedlikehold av brannalarmanlegg og er stolte over å være ett av få firma i Østfold som er godkjent i henhold til de nye kravene.

FG ble opprettet i 1977 av forsikringsselskapene i Norge, med det formål å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader.

Odoo text and image block

Andre nyheter