Våre kundegrupper

● Industri

● Offentlig sektor

Les mer

Offentlig sektor har vært gjennom store omorganiseringer og effektiviseringer de siste årene.
Virksomhetene spenner over et særdeles stort spekter og sysselsetter svært mange mennesker.

Alle innbyggerne i de forskjellige kommunene er brukere av Offentlige tjenester, noe som stiller store krav til sikkerhet, effektivitet og infrastruktur.

ABC Svakstrøm leverer en rekke produkter, løsninger og tjenester til Offentlig sektor.
Alt fra tradisjonell sikkerhet (brannvarsling, adgangskontroll, kameraovervåking, osv.), via nettverksløsninger og kommunikasjon / telefoni til presentasjonsutstyr (interaktive tavler / ”SmartBoard”, digital skilting) osv.

Service- og vedlikeholdsavtaler er også viktige elementer for å holde en såpass stor aktør i gang.

ABC Svakstrøm er glade og stolte over å kunne levere våre varer og tjenester til Offentlig sektor.

Les mer om offentlig sektor i vårt nyhetsarkiv.

● Landbruk

● Borettslag/Sameie

● Privatkunder


● Bedrift