Våre kunder

er de vigtigste i vår bedrift

Vi dekker alle kundegrupper

Vi ønsker å være den nære leverandøren av IKT, sikkerhet og elektro, som kjenner de lokale forholdene 

Odoo - Sample 1 for three columns

industri

Østfold er tradisjonelt sett et industrifylke med flere hjørnesteinsbedrifter og produsenter/leverandører av spesialprodukter og løsninger. Hos mange av disse gjør ABC Svakstrøm jevnlig jobber som spenner særdeles vidt. For alle industribedrifter er det viktig å ta vare på sikkerheten for ansatte, maskiner, bygninger og utstyr. I tillegg er det viktig at bedriftene driver effektivt og at de industrielle prosessene overvåkes kontinuerlig. Særlig viktig er det også å ta vare på bedriftens kunder og leverandører, noe ABC Svakstrøm stadig tilstreber gjennom vår ide om alltid å tilføre kundene våre verdi.

Odoo - Sample 2 for three columns

bedrift

Bedrifter og firmaer uansett størrelse har i dag behov for å sikre sine personer, bygninger og utstyr. Samtidig er det viktig å holde aktiviteten oppe og sørge for å tilfredsstille både kunder, ansatte og leverandører. ABC Svakstrøm er glade for å kunne tilby et vidt spekter av våre varer og tjenester til alt fra en-manns firmaer opp til store bedrifter med flere hundre ansatte. I tillegg til sikkerhet (brannvarsling, adgangskontroll, kameraovervåking, osv) blir det større og større etterspørsel av løsninger innenfor IKT. Det kan eksempelvis være moderne telefoniløsninger med 100% integrasjon mellom fasttelefoni og mobiltelefon, det kan være møteromsløsninger med interaktive tavler, lydanlegg, projektorer og lign., nettverksløsninger (trådbundet og trådløst) eller andre produkter og tjenester som tilfører verdi for bedriften. På tross av navnet er ABC Svakstrøm også registrert sterkstrømsinstallatør.

Odoo - Sample 3 for three columns

landbruk

For ca 10 år siden startet ABC Svakstrøm (den gang Borg Svakstrøm Installasjon) for fullt å installere brannalarmanlegg for landbruket. Opp gjennom årene har vi installert drøye 250 anlegg på gårdsbruk rundt om i Østfold og Follo. Disse gårdbrukerne har på den måten fått sikret sine familier, dyr, bygninger og maskiner mot brann. ABC Svakstrøm er autorisert installatør for de Norske produsentene Autronica og Elotec. Vi har i tillegg et meget godt forhold til forsikringsselskapene, hvor Gjensidige har den desidert største andelen av Norske gårdsbruk. Også på andre områder leverer ABC Svakstrøm løsninger til landbruket. Kameraovervåking, kabling/nettverksløsninger, andre former for overvåking/alarmering samt elektroinstallasjon og el-kontroll / termografi er eksempler på dette

Odoo - Sample 1 for three columns

offentlig sektor

Offentlig sektor har vært gjennom store omorganiseringer og effektiviseringer de siste årene. Virksomhetene spenner over et særdeles stort spekter og sysselsetter svært mange mennesker. Alle innbyggerne i de forskjellige kommunene er brukere av Offentlige tjenester, noe som stiller store krav til sikkerhet, effektivitet og infrastruktur. ABC Svakstrøm leverer en stor mengde produkter, løsninger og tjenester til Offentlig sektor. Alt fra tradisjonell sikkerhet (brannvarsling, adgangskontroll, kameraovervåking, osv.), via nettverksløsninger og kommunikasjon / telefoni til presentasjonsutstyr (interaktive tavler / ”SmartBoard”, digital skilting) osv. Service- og vedlikeholdsavtaler er også viktige elementer for å holde en såpass stor aktør i gang. ABC Svakstrøm er glade og stolte over å kunne levere våre varer og tjenester til Offentlig sektor.

Odoo - Sample 2 for three columns

privatkunder

I takt med at privatboliger stadig blir underlagt flere retningslinjer og lover, har ABC Svakstrøm en voksende portefølje av privatkunder