I 2009 fikk Glemmen VGS fikk bombetrussel fra en av sine elever. Dette satte sikkerhets- og varslings-systemene på prøve. Det resulterte i at Østfold Fylkeskommune bestemte seg for å investere i talevarslingsanlegg på alle sine skoler.

 I 2009 skjedde det som alle skoler frykter, Glemmen VGS fikk bombetrussel fra en av sine elever. Trusselen var ment som en spøk, men resulterte i full uttrykning med væpnet politi. Under hendelsen oppsto det panikk og situasjonen var svært uoversiktelig. Det er en stor skole og noen klasser ble ikke varslet. Det resulterte i at Østfold Fylkeskommune bestemte seg for å investerte i talevarslingsanlegg på alle sine skoler.

Odoo CMS- Sample image floating

- Det var viktig for oss å ha systemer som snakker sammen. Anlegget vi har nå kombinerer nødlys, brannvarsling og talevarsling.

Glemmen-episoden viste hvor viktig det er å beholde roen og gi riktige beskjeder. Det gjelder like mye for brann som ved skarpe situasjoner, sier Bengt Olof Herlitz, Eiendomssjef I Østfold Fylkeskommune.

Røyken ved brann er veldig farlig, forklarer han, derfor er det viktig for oss å kunne styre hvor elevene kan gå trygt ved en eventuell brann.

Fylkeskommunen har nå installert talevarslingsanlegg på alle sine videregående skoler slik at dersom ulykken først er ute, så vet de at sikkerheten er ivaretatt. Alle anleggene er overvåket, hvis det oppstår en feil på en høyttaler eller det blir brudd i kabel så får vi feilmelding med en gang.

Anleggene har også batteribackup slik at det vil virke ved strømbrudd. 

ABC Svakstrøm har levert og installert talevarslingsanleggene på Kalnes, Askim, Halden vgs – avd Porsnes og Frederik II (Frydenberg og Christianslund).

Utstyret er levert av Scandec Systemer AS

Odoo CMS - a big picture
Talevarsling

Talevarsling er et varslingssystem som gir de som er i bygget informasjon, istedenfor at de må søke informasjon, ved en skarp situasjon. I tillegg kan systemet kobles opp mot eksisterende brannalarmanlegg for evakuering ved brann.

Det er mulig å spille forhåndsinnleste lydmeldinger, eller å gi manuelle meldinger via mikrofoner over anlegget. Ved god prosjektering kan det også beyttes til hyggelige anledninger. For eksempel utendørsarrangement ved skolen på 17 mai.

Det er viktig at bruksområder planlegges tidlig,slik at det kan monteres riktig type høyttalere. Ønsker skolen f.eks.å spille musikk I kantinen så er det viktig at det monteres høyttalere som egner seg til musikk.

Talevarsling kan brukes som enveiskommunikasjon (talemelding fra administrasjon) eller så kan det kombineres med callinganlegg slik at en hendelse som oppstår i klasserommet også kan varsles til resten av bygget.


Raskt, effektivt og fleksibelt

- Med et talevarslingsanlegg kan skolens ledelse gi viktige informasjon til elever og ansatte over høyttalere.

Anleggene kan også brukes til å gi beskjeder ved brann og brannøvelser. Denne måten å varsle på fører til mye raskere oppfattelse av hva som skjer, og dermed raskere og riktigere reaksjon, forklarer Ermin Lepenica, fagansvarlig IKT/svakstrøm hos Rambøll.
Han presiserer videre at talevarsling gjør det mulig konkrete beskjeder om hva som har skjedd og ikke minst hva publikum skal foreta seg.

Man kan ha forskjellige meldinger for forskjellige arealer (for eksempel sonevis evakuering i høyhus). Evakueringen kan også dirigeres manuelt via brannmanns-mikrofon.


Talevarsling og intercom:

Talevarsling er varsling av brann eller trusselsituasjoner via høyttalere.

For å varsle bruker man talemeldinger i stedet for klokker eller sirener. Det gjør at publikum får presise meldinger og kan reagere raskere. Talevarsling er fleksibelt, man kan ha ulike meldinger for forskjellige soner i ett bygg. Evakueringen kan også dirigeres manuelt via brannmannsmikrofon. Hvis man kombinerer med intercom kan brukerne kommunisere toveis, f.eks. fra klasserom til ledelsen. Anlegget kan også brukes til beskjeder, meldinger, bakgrunnsmusikk og skoleringing.

Noen typiske lokasjoner for fordelaktig bruk av talevarsling: 

  • Hoteller

  • Kjøpesentre

  • Diskoteker

  • Konsert – teater – kinosaler

  • Forretnings / kontor -blokker

  • Skoler

  • Idrettshaller

  • Messehaller

  • T-bane / jernbane stasjoner

Vurderer dere talevarslingsanlegg?

Vi har godkjenninger og relevant kompetanse for å utføre prosjektering, installering, vedlikehold og kontroll av talevarslingsanlegg

Andre nyheter