Våre kundegrupper

● Industri

● Offentlig sektor

Les mer

Offentlig sektor har vært gjennom store omorganiseringer og effektiviseringer de siste årene.
Virksomhetene spenner over et særdeles stort spekter og sysselsetter svært mange mennesker.

Alle innbyggerne i de forskjellige kommunene er brukere av Offentlige tjenester, noe som stiller store krav til sikkerhet, effektivitet og infrastruktur.

ABC Svakstrøm leverer en rekke produkter, løsninger og tjenester til Offentlig sektor.
Alt fra tradisjonell sikkerhet (brannvarsling, adgangskontroll, kameraovervåking, osv.), via nettverksløsninger og kommunikasjon / telefoni til presentasjonsutstyr (interaktive tavler / ”SmartBoard”, digital skilting) osv.

Service- og vedlikeholdsavtaler er også viktige elementer for å holde en såpass stor aktør i gang.

ABC Svakstrøm er glade og stolte over å kunne levere våre varer og tjenester til Offentlig sektor.

Les mer om offentlig sektor i vårt nyhetsarkiv.

● Landbruk

Les mer

For ca 10 år siden startet ABC Svakstrøm (den gang Borg Svakstrøm Installasjon) for fullt å installere brannalarmanlegg for landbruket. Opp gjennom årene har vi installert drøye 250 anlegg på gårdsbruk rundt om i Østfold og Follo.
Disse gårdbrukerne har på den måten fått sikret sine familier, dyr, bygninger og maskiner mot brann.

ABC Svakstrøm er autorisert og systemleverandør av både Autronica og Siemens. Vi har i tillegg et meget godt forhold til forsikringsselskapene, hvor Gjensidige har den desidert største andelen av Norske gårdsbruk.

Også på andre områder leverer ABC Svakstrøm løsninger til landbruket. Kameraovervåking, kabling/nettverksløsninger, andre former for overvåking/alarmering samt elektroinstallasjon og el-kontroll / termografi er eksempler på dette.

Les mer om landbruk i vårt nyhetsarkiv.

● Borettslag/Sameie

● Privatkunder


● Bedrift